Jdi na obsah Jdi na menu

Česko - Slovensko 1948 - 1989

15. 3. 2017

Česko - Slovensko 1948 - 1989

 • v červnu 1948 prezidentem zvolen Klement Gottwald

 • ostatní politické strany nezanikly, ale museli respektovat rozhodnuti Komunistické strany

 • r. 1949 vstoupila do RVHP (Rada vzájemné hospodářské pomoci)

  • ekonomicky podřízena SSSR

 • nespokojeni obyvatele zatýkáni , probíhaly politické procesy, popravy, zřizováni pracovní tábory při uranových dolech

 • situace se uklidnila = zemřel Stalin a pak i Gottwald, prezidentem byl zvolen Antonin Zápotocký, proběhla měnová reforma

 • r. 1955 ČSR se stala členem Varšavské smlouvy

 • r. 1957 umírá prezident Antonin Zápotocký, nově zvoleny Antonin Novotný

 • r. 1960 přijata ústava ČSR se přejmenovalo na ČSSR

 • v 60. letech dochází k uvolněni režimu, zlepšila se i informovanost občanu, proniká k nám zapadni hudba

 • červen 1967 - 4. sjezd Česko-Slovenských spisovatelů (kritika systému za to vyloučeni z KSČ

 • v Praze dochází k tzv. Strahovským událostem

 • leden 1968 - Novotný zbaven funkce 1. tajemníka UVKSČ a novým tajemníkem zvolen Alexandr Dubček a z toho vyplývá počátek Pražského jara

 • dochází k nenávistné kampani zemi Sovětského bloku vůči ČSSR a Varšavská smlouva chystá útok

 • 21. října 1968invaze vojsk varšavské smlouvy do naší země a byla přijata dohoda o dočasném pobytu vojsk SSSR u nás

 • 28. říjen 1968 přijat zákon o Česko-Slovenské Federaci a ekonomické a politické reformy ustupuji - Protestní akce

  • např. protestní sebeupálení Jana Palacha a Jana Zajce

 • o rozhodující porážce reformistu rozhodla březnová porážka SSSR hokejistu na MS ve Švédsku,

 • Dubček odvolán z funkce 1. tajemníka, zvolen Gustav Husák

 • r. 1975 zemřel L. Svoboda novým prezidentem Gustav Husák

 • r. 1977 vydána charta 77 (snaha o demokratickou diskuzi )

 • 17. listopadu 1989 - Sametová revoluce

  • nastala jednaní mezi KSČ a OF

  • vzniká nová vláda

  • v prosinci 1989 Václav Havel zvolen prezidentem