Jdi na obsah Jdi na menu

Národní obrozeni - úvod

22. 1. 2017

 

Národní obrozeni - úvod

 • v době Barokní v českých zemích nastala doba TEMNA
  (doba pobělohorská), protože jsme prohráli bitvu na Bíle hoře (1620)

  • nechtěli jsme Habsburské vladaře, ale České

 • ​psali se knihy , pohádky, balady, divadelní hry

 • Habsburkové vydali nařízení:

  • nastalo poněmčováni (úřady, školy)

  • bylo povoleno jen Katolické náboženství = jiné se netolerovalo (lide odcházeli do emigrace např. Komenský)

  • nevycházeli české knihy, v divadle se nehrálo česky

  • Nastala doba nesvobody „Temna“

 • ve Francii došlo roku 1789 k Velké francouzské revoluci, byla popravená královna i král - Francouzi chtěli svobodu  

 • kolem roku 1780 vládne u nás Marie Terezie, pote její syn Josef II., obávají se revoluce u nás a proto  zavádějí reformy (pozitivní změny), aby nebyla tak velká nesvoboda

Reformy Josefa II.

 • zrušil nevolnictví (lide se začínají stěhovat do měst)

 • Toleranční patent - zaručoval svobodu náboženství

Marie Terezie

 • zavedla číslovaní domu

 • Povinná školní docházka (1774)

 

 • Národní obrozeni (probuzení) českého národa - děli se na 4 fáze

  • Díky panovníkům (Marii Terezii, Josefu II.) začali vycházet české kroniky, občas se hrálo v divadlech česky, byla svoboda náboženství

  • jazykovědci

   • Josefu Dobrovskému - 1.fáze

    • napsal - první slovník dvou dílny Německo - Česky slovník a gramatika Česká

    • uměl 12 jazyku

    • učil a vychovával děti hraběte Nostice

   • Josefu Jungmanovi - 2.fáze

    • učil na gymnáziu

    • psal učebnice česky

    • napsal 5 dílny Česko-německý slovník
     (slova = psal archaismy, tvořil nová slova, přijímal ze slovanských jazyku)